Choose site

Syrfeio Adeiladau

Feddygfa Bron Seiont

Mae ein gwasanaeth syrfeio adeiladau yn ychwanegu gwerth i asedau eiddo Cleient, gan ddarparu arbenigedd proffesiynol i ddylunio, adeiladu, gweinyddu contractau ac i’r amrywiaeth eang o faterion eiddo ac adeiladu. Rydym yn arbenigwyr yn y defnydd ymarferol o ofynion statudol ymhlyg mewn adeiladu galwedigaeth, tenantiaeth a pherchnogaeth eiddo. Mae syrfeio adeiladau yn cwmpasu ystod eang o ddisgyblaethau, os ydych yn dymuno unrhyw gyngor eiddo neu adeiladu, cysylltwch â:

 

 

Dylan W. Morris

Ffôn: 07721 535 783

d.morris@wakemans.com

 

Thomas Hastings

Ffôn: 07717 731 241

t.hastings@wakemans.com