Choose site

Rheoli Prosiect yng Nghaernarfon

 Canolfan Fenter - Botwnnog

Canolfan Fenter – Botwnnog

Mae rheolaeth dda o brosiectau cymhleth angen arweinyddiaeth ac ysbrydoliaeth. Rydym yn dod ag eglurder i gynlluniau Cleientiaid. Mae ein dull systemig, cydgysylltiedig ac awdurdodol yn ychwanegu gwerth gorau posibl, gan arwain at gyflwyno prosiectau adeiladu wirioneddol llwyddiannus.

 

Os ydych yn chwilio am gyngor yn gynnar yn y prosiect ar sut y gall eich prosiect adeiladu gael ei reoli i’w effeithlonrwydd fwyaf posibl – cysylltwch â:

 

John D. Woodhall

Ffôn : 0121 454 4581

j.woodhall@wakemans.com

 

Dylan W. Morris

Ffôn : 07721 535 783

d.morris@wakemans.com