Choose site

Mesur Meintiau yng Nghaernarfon

Galeri Caernarfon Cyf

Galeri Caernarfon Cyf

Mae ein Cleientiaid yn rhoi pwysliais mawr ar reoli costau adeiladu.

 

Rydym yn deall pa mor bwysig yw i gynnal prosiect o fewn cyllideb ac mae sicrhau effeithlonrwydd cost yn hanfodol i lwyddiant prosiect.

 

Mae ein tîm profiadol yn darparu arbenigedd i fynd ati i reoli’r broses gaffael er mwyn bodloni amcanion ariannol trwy’r ffordd fwyaf cost effeithiol ar gyfer eich prosiect penodol.

 

Os ydych yn dymuno trafod unrhyw brosiect adeiladu ac angen cost ddangosol a chyngor caffael – cysylltwch â:

 

Dylan W. Morris

Ffôn : 07721 535 783

d.morris@wakemans.com

 

 

Andrew F. Hancock

Ffôn : 07818 003 896

a.hancock@wakemans.com