Choose site

Gwaith Cymorth Grant

Mae gan Wakemans Caernarfon flynyddoedd lawer o brofiad o weithio’n agos gyda Swyddogion Grantiau o Gyngor Gwynedd a Llywodraeth Cynulliad Cymru i sicrhau cefnogaeth ariannol a gweinyddu contractau ar gyfer gwelliannau i eiddo preswyl a masnachol.

 

Mae’r math o gefnogaeth ariannol sydd ar gael yn amrywio, ond dros y blynyddoedd diwethaf wedi cynnwys; Grantiau Cyfleusterau i’r Anabl i alluogi pobl anabl i barhau i fyw yn eu cartrefi eu hunain; Grantiau Gwella Trefi a chynlluniau Adnewyddu Tai Ardal i hyrwyddo adfywio.

 

Dylan W. Morris

Ffôn: 07721 535 783

d.morris@wakemans.com

 

Thomas Hastings

Ffôn: 07717 731 241

t.hastings@wakemans.com