Choose site

Deddf Muriau Cyd ayb 1996

Mae’r Ddeddf Muriau Cyd ayb 1996 yn darparu fframwaith ar gyfer atal a datrys anghydfodau mewn cysylltiad â gwaith bwriedig i furiau cyd, waliau terfyn a gwaith cloddio o fewn 3 neu 6 metr o adeiladau cyfagos neu strwythurau.

 

Mae dyletswydd gyfreithiol ar y rhai sy’n ymgymryd â’r gwaith adeiladu i roi gwybod i berchnogion cyfagos ac yna ymofyn caniatâd cyn cychwyn. Fodd bynnag, ni all y Ddeddf gael ei defnyddio i ddatrys anghydfod erfynau llinell, ac ni ellir ei defnyddio i newid perchnogaeth neu safle o unrhyw ffin.

 

Mae’r tîm yng Nghaernarfon yn cael eu galw yn aml i gynnig cymorth a chyngor mewn perthynas â’r Ddeddf. Mae gan ein syrfewyr brofiad o baratoi a chyhoeddi hysbysiadau cyfreithiol a pharatoi Dyfarniad Muriau Cyd ar gyfer yr achosion mwy cymhleth er mwyn setlo anghydfodau.

 

Mae gwybodaeth pellach ar gael yn y ‘llyfryn esboniadol’ neu cysylltwch â’n swyddfa.

 

Teitl: Deddf Muriau Cyd ayb 1996: llyfryn esboniadol. Ffynhonnell: Yr Adran Cymunedau a Llywodraeth Leol

Hawlfraint y Goron. Atgynhyrchwyd yma gyda chaniatâd y DCLG (gynt ODPM).

 

Dylan W. Morris

Ffôn: 07721 535 783

d.morris@wakemans.com

 

Thomas Hastings

Ffôn: 07717 731 241

t.hastings@wakemans.com