Choose site

Côd ar gyfer Cartrefi Cynaliadwy

Awelfryn,-Abersoch-3

Cartref preifat – Awelfryn, Abersoch

Dull asesu amgylcheddol yw’r Côd Cartrefi Cynaliadwy, ar gyfer ardrethu ac ardystio perfformiad cartrefi newydd. Mae’n safon genedlaethol i’w ddefnyddio wrth ddylunio ac adeiladu cartrefi newydd, gyda’r bwriad o annog gwelliant parhaus wrth adeiladu cartrefi cynaliadwy.

 

Yn yr hinsawdd bresennol, mae’n dod yn holl bwysig i ystyried materion cynaliadwyedd fel rhan o unrhyw brosiect eiddo a datblygu ac yn ofynnol yn aml yn rhan o’r broses cynllunio gan Gynghorau ac Awdurdodau Lleol, sydd yn cadw at bolisi’r Llywodraeth.

 

Gall ein Aseswyr Côd cymwys ac achrededig eich cynghori ar ddichonolrwydd a’r ffordd fwyaf cost-effeithiol i gyflawni gofynion cartref Côd gorau.

 

Gall aseswyr Côd Wakemans alw ar dîm mewnol o weithwyr proffesiynol cymwys iawn o ystod eang o gefndiroedd. Mae’r cyfuniad hwn o brofiad yn y diwydiant adeiladu a disgyblaethau gwahanol yn defnyddio dealltwriaeth lawn ymhob cam o’r broses datblygu ac adeiladu, ac yn y pen draw, galluogi eich prosiect fod yn gynaliadwy ac effeithlon.

 

Bydd Wakemans yn cynnal yr asesiad Côd ar ran ein cleientiaid ar gyfer ardystiad Stroma. Am ragor o fanylion ar y Côd ar gyfer Cartrefi Cynaliadwy, llawrlwythwch ein llyfryn.

 

 

Cysylltwch â

 

Dylan W. Morris

Ffôn: 07721 535 783

d.morris@wakemans.com

 

Thomas Hastings

Ffôn: 07717 731 241

t.hastings@wakemans.com