Choose site

CDM yng Nghaernarfon

Academi hwylio Pwllheli

Academi hwylio Pwllheli

Mae gennym wybodaeth sylweddol a’r gallu yn y ddarpariaeth a’r defnydd o wasanaethau Cydlynydd CDM ar draws ystod eang o brosiectau adeiladu yn yr holl fathau a sectorau.

 

Mae Iechyd a Diogelwch yn hanfodol i bob un o’n prosiectau adeiladu. Rydym yn cynghori ar yr arferiad gorau er mwyn sicrhau cydymffurfiaeth deddfwriaethol lawn er mwyn diogelu sefyllfa ein Cleientiaid.

Yn ogystal, mae ein syrfewyr yn sicrhau fod ein Cleientiaid yn gwbl ymwybodol ac yn cynorthwyo i gyflawni eu rhwymedigaethau o dan y rheoliadau CDM presennol.

Os nad ydych yn sicr os yw eich prosiect adeiladu yn dod o fewn cylch gwaith a materion cyfreithiol CDM – cysylltwch â:

 

Dylan W. Morris

Ffôn: 07721 535 783

d.morris@wakemans.com

 

Thomas Hastings

Ffôn: 07717 731 241

t.hastings@wakemans.com