Choose site

Astudiaethau Achos

Plas yr Wylan, Bangor

Posted on Mar 29, 2017

Plas yr Wylan, Bangor

Cafodd Wakemans eu cyflogi fel Asiant Cyflogwr a Syrfewyr Meintiau ar y cynllun i ddatblygu 9 fflat newydd ar dir lle roedd Plasllwyd cynt oedd yn adeilad cornel adfeiliedig.

read more

Trac BMX, Talysarn, Caernarfon

Posted on Oct 27, 2015

Trac BMX, Talysarn, Caernarfon

Cafodd Wakemans eu cyflogi fel Asiant Cyflogwr a Cydlynwyr CDM ar y prosiect yma i ddarparu Trac BMX yn Nhalysarn, ger Caernarfon, Gwynedd. Comisiynwyd y prosiect gan Cruisers Talysarn, Cwmni hamdden sydd wedi ei sefydlu o’r newydd ac yn cydnabod y cyfle i greu atyniad newydd ar gyfer yr ardal leol.

read more

Preswyl – Awelfryn, Abersoch

Posted on Sep 8, 2015

Preswyl – Awelfryn, Abersoch

Roedd Wakemans yn cael eu cyflogi fel Dylunwyr a Rheolwyr Prosiect ar y cynllun o ddymchwel annedd ffrâm pren presennol ac adeiladu annedd pump ystafell wely newydd.

read more

Canolfan Fenter, Botwnnog

Posted on Sep 8, 2015

Canolfan Fenter, Botwnnog

Fe gomisiynwyd Wakemans i’r prosiect hwn gan Gymdeithas Tai Eryri, cymdeithas tai elusennol, i weithio fel Rheolwyr Prosiect ac Aseswyr/Ymgynghorwyr BREEAM a’r ddatblygiad o swyddfeydd/gweithdai newydd, wedi eu cynllunio i ddarparu swyddfeydd i’r gymuned leol ym Mhen Llyn, Gogledd Cymru.

read more

Datblygiad Preswyl i ‘Passivhaus’ Safonol – Dwyran, Ynys Môn

Posted on Sep 8, 2015

Datblygiad Preswyl i ‘Passivhaus’ Safonol – Dwyran, Ynys Môn

Cafodd Wakemans eu cyflogi fel Asiant Cyflogwr a Chydlynwyr CDM gan Gymdeithas Tai Cymraeg, Grŵp Cynefin, ar y prosiect yma i ddatblygu pum cartref newydd a leolir yn Nwyran, Ynys Môn.

read more

Maes Cybi, Holyhead

Posted on Sep 8, 2015

Maes Cybi, Holyhead

Roedd Wakemans wedi eu penodi gan Gyngor Sir Ynys Môn fel Rheolwyr Prosiect ar y cynllun hwn, i wneud gwelliannau allanol ac amgylcheddol ar sawl eiddo preswyl yng Nghaergybi.

read more

Datblygiad Tai Fforddiadwy, Harlech, Gwynedd

Posted on Jul 10, 2015

Datblygiad Tai Fforddiadwy, Harlech, Gwynedd

Cafodd Wakemans eu cyflogi fel Asiant Cyflogwr, Syrfëwyr Meintiau, Gweinyddwyr Contract a Chydlynwyr CDM ar y prosiect yma i ail-ddatblygu safle oedd yn flaenorol yn cael ei defnyddio fel Cartref Gofal, i ddarparu amrywiaeth o dai fforddiadwy yn ardal Harlech.

read more